*GEBRUIKSAANWIJZING SPANNINGSREGELAAR*

                                               *type  L       6V/75W    plus aan frame*

 

LET OP: VERKEERD AANSLUITEN LEIDT TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN  DE REGELAAR.

 

 

LET OP: Bij een Lucas dynamo is één borstel verbonden met het huis en de andere borstel

met de "D" aansluiting. De veldspoel is ook met één aansluiting verbonden met het huis

de andere is de "F" aansluiting.       Controleer dit !

Deze regelaar is NIET geschikt voor gebruik in combinatie met Lithium(ion) accu’s !

 

STAP 1: Het testen en polariseren van de dynamo. (zorg ervoor dat de accu opgeladen is)

1.1 Maak alle draden naar de minpool van de accu los.

      Verbind de pluspool van de accu met het frame van de motor (blijvend).

1.2 Neem eventuele uitwendige draden aan "D" en "F" van de dynamo los.

      Meet met de universeel meter (in de stand Ohm) de weerstand tussen "F" en het huis van de

      dynamo; de waarde moet liggen tussen 3 en 6 Ohm. (Is de waarde lager dan 3 Ohm laat dan

      de veldspoel controleren op windingsluiting.)

1.3 Het polariseren van de dynamo voor PLUS aan massa.

      Met een stuk stevig elektriciteitsdraad wordt er drie- tot vier maal een kortstondige verbinding

      (ca. 0,5 sec.) gemaakt tussen de min van de accu en de “F” aansluiting op de dynamo.

      Dit vonkt een beetje maar dat kan geen kwaad.

      De dynamo is nu gepolariseerd voor PLUS aan massa.

1.4 Maak vervolgens een verbinding tussen  "D" en “F” van de dynamo, sluit tevens de universeel meter

      aan (in de stand volt) met de minpool van de meter aan deze verbinding en pluspool van de meter  

      aan het huis van de dynamo. 

      Start nu de motor en laat deze tussen de 2000 en 3000 RPM draaien.

      De meter geeft een waarde aan die tussen de 10 en 20 volt moet liggen, tevens is het belangrijk dat

      deze waarde POSITIEF is. Verwijder de verbinding tussen “D” en “F” .

1.5 Sluit nu de meter (in dezelfde stand “volt”) aan met de min op “D” en de plus op het huis van de dynamo.

      Tevens wordt er een lamp van 12 volt (vermogen tussen de 20 en 60 Watt) aangesloten op “D” en het huis.

      Vlak voordat de motor nu voor de tweede keer gestart gaat worden wordt de “F” aansluiting op de dynamo

      met de extra draad aangesloten op de min van de accu.

      Laat nu de motor weer 2000 tot 3000 RPM draaien.

      De lamp moet nu goed branden en de uitslag van de meter moet ook weer POSITIEF zijn.

1.6 In het geval dat er bij de bovenstaande testen afwijkende waarden gevonden worden altijd contact opnemen

      met de leverancier van de regelaar.      

 

STAP 2: Het bevestigen van de regelaar.

      De regelaar is zo geconstrueerd dat deze in het huis van een originele "Lucas" past.

      Bij dit model mag het gat van het bevestigingsboutje opgeboord worden naar 4 mm door de sticker heen.

      Eén van de gereedschapskastjes is ook een prima locatie.

     

STAP 3: Het aansluiten :

3.1 Zorg altijd voor goede aardverbindingen, maak desnoods een draad tussen het huis van de

      dynamo naar het aardpunt op het frame.

3.2 Gebruik geen kroonsteen maar kabelschoentjes (rood voor 1,5 kwadraat) en zet deze met het

      juiste gereedschap vast.

3.3 Verbind "E" (rood) van de regelaar met het aardpunt op het frame.

      Verbind "D" (geel) en "F" (groen) van de regelaar met de overeenkomstige punten op de dynamo

      (NIET  VERWISSELEN !)

      De "A" (grijs) wordt via de ampèremeter aangesloten op de minpool van de accu; in deze leiding moet

      een zekering van 10 ampère opgenomen worden. (Zie ook figuur 2 op de achterkant van dit blad)

3.4 Zorg ervoor dat er geen mechanische spanning op de draden van de regelaar komt te staan.

3.5 Na een extra controle van de aangesloten draden mag de pluspool van de accu aangesloten

      worden.

 

>LET OP : Bij werkzaamheden aan de dynamo, of bij het los nemen van aansluitingen van de regelaar altijd eerst de minpool van de accu los nemen!

>NOOIT “D” en “F” doorverbinden bij draaiende motor en aangesloten regelaar !!

>Het wordt aanbevolen om gedurende langere stilstand van de motor één pool van de accu los te koppelen.