*GEBRUIKSAANWIJZING SPANNINGSREGELAAR voor Miller dynamo*

                                               *type  L       6V/75W    min aan frame*

 

LET OP: VERKEERD AANSLUITEN LEIDT TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE REGELAAR.

                 DEZE REGELAAR IS NIET GESCHIKT VOOR ALTERNATOR SYSTEMEN.

 

 

LET OP: Bij een Miller dynamo is één borstel verbonden met het huis en de andere borstel

is de "D" aansluiting. De veldspoel is ook met één aansluiting verbonden met het huis de andere is de "F" .

Bovendien is er bij een Miller dynamo een weerstand mee gewikkeld met de veldspoel.

Dit zijn de twee groene draden die uit het dynamohuis komen.

(één aan de F aansluiting, de andere aan de D aansluiting)

Deze weerstand MOET losgekoppeld worden voor de goede werking van de regelaar.

Knip daartoe de groene draden los .      

 

Alvorens de regelaar aan te sluiten  dient de werking van de dynamo vastgesteld te worden.

Hiervoor is nodig : 1 testlamp van 12 volt 40 of 45 Watt,

                                 60 cm elektriciteitsdraad (niet al te dunne ader ),

                                 1 universeel meter digitaal (een "ouderwetse" met wijzer voldoet ook wel),

                                 de 6 volt accu (opgeladen !).

 

STAP 1: Het testen en vaststellen polariteit van de dynamo.

1.1 Maak eventuele draden naar de pluspool van de accu los.

      Verbind de minpool van de accu met het frame van de motor (blijvend).

1.2 Neem de bedrading naar "D" en "F" van de dynamo los.

      Meet met de universeel meter (in de stand Ohm) de weerstand tussen "F" en het huis van de

      dynamo; de waarde moet liggen tussen 3 en 6 Ohm. (Is de waarde lager dan 3 Ohm laat dan

      de veldspoel controleren op windingsluiting.)

1.3 Sluit de testlamp aan tussen "D" en het huis van de dynamo, sluit tevens de universeel meter

      aan tussen "D"en het huis van de dynamo (nu in de stand volt) met de pluspool van de meter

      (rode meetpen) aan "D".  (Zie figuur 1 op de achterkant van dit blad)

      Start nu de motor en laat deze tussen de 2000 en 3000 RPM draaien.

      Verbind nu de extra draad tussen de pluspool van de accu en de "F" aansluiting van de dynamo.

      De lamp moet nu gaan branden en de meter geeft een bepaalde waarde aan, waarbij het

      belangrijk is dat deze waarde POSITIEF is.

      Is de waarde negatief (de lamp brandt wel, maar de wijzer van de meter gaat de verkeerde

      kant op of de digitale meter geeft de waarde met een minteken),  dan moeten de draden van

      de veldspoel omgewisseld worden. (daarna de test opnieuw uitvoeren)

1.4 Verwijder extra draad en lamp, maak meter los.

 

STAP 2: Het bevestigen van de regelaar.

      De regelaar is zo geconstrueerd dat deze op de plaats van de oude regelaar past.

      Daartoe dient het oude relais verwijderd te worden.

      Eén van de gereedschapskastjes is ook een prima locatie.

     

STAP 3: Het aansluiten :

3.1 Zorg altijd voor goede aardverbindingen, maak desnoods een draad tussen het huis van de

      dynamo naar het aardpunt op het frame.

3.2 Gebruik geen kroonsteen maar kabelschoentjes (rood voor 1,5 kwadraat) en zet deze met het

      juiste gereedschap vast.

3.3 Verbind "E" (zwart) van de regelaar met een goed  aardpunt op het frame, dynamo of motorblok.

      Verbind "D" (geel) en "F" (groen) van de regelaar met de overeenkomstige punten op de dynamo

      (NIET  VERWISSELEN !)

      De "A" (rood) wordt via de ampèremeter aangesloten op de pluspool van de accu; in deze leiding moet

      een zekering van 10 ampère opgenomen worden. (Zie ook figuur 2 op de achterkant van dit blad)

3.4 Zorg ervoor dat er geen mechanische spanning op de draden van de regelaar komt te staan.

3.5 Na een extra controle van de aangesloten draden mag de pluspool van de accu aangesloten

      worden.

LET OP : Bij werkzaamheden aan de dynamo, of bij het los nemen van aansluitingen van de regelaar altijd eerst de pluspool van de accu los nemen!

 

NOOIT “D” en “F” doorverbinden bij draaiende motor en aangesloten regelaar !!

 

SUCCES.